Ίδρυση νέας εταιρείας συστεγαζόμενης με δυνατότητα διαχείρισης και εκτός Βουλγαρίας.
Οργάνωση και υποστήριξη της διεύθυνσης από το εξωτερικό της εταιρείας σας – οργάνωση της δραστηριότητας της εταιρείας ώστε η απουσία σας από την έδρα σας για όσο διάστημα χρειαστεί να μην εμποδίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της.
Έδρα εταιρείας
Γραμματειακή υποστήριξη
Τηλέφωνο
Αντιπροσώπευση στις αρχές, υπηρεσίες κλπ.
Αγορά ή μεταβίβαση αυτοκινήτου – αναλαμβάνουμε την διαδικασία αγοράς, μεταβίβασης, ταξινόμησης και έκδοσης πινακίδων των εταιρικών σας αυτοκινήτων. Δήλωση στον Δήμο.
Πρόσληψη προσωπικού
Έρευνα αγοράς
Ακίνητα – ενοικίαση ή αγορά ακινήτων στη Βουλγαρία και εκτός της χώρας
Νομικές συμβουλές
Μεταφράσεις
Αλλαγές – αναλαμβάνουμε όλες τις αλλαγές που τυχόν θα θελήσετε ή θα απαιτηθούν για την καλύτερη λειτουργία της εταιρείας.
Αλλαγές έδρας
Αλλαγές στο καταστατικό
Έγκριση νέων μετόχων
Αλλαγή διαχειριστή
Πώληση μεριδίων
Πώληση εταιρειών
Λύση και εκκαθάριση