Πλήρης λογιστική παρακολούθηση της εταιρείας σας στη Βουλγαρία

Λογιστικά-τήρηση βιβλίων –πλήρης λογιστική παρακολούθηση της εταιρείας σας. Μηνιαίο πάγιο με βάση τον αριθμό τιμολογίων.

Εγγραφή στο ΦΠΑ & μηνιαίες δηλώσεις – μετά την υπαγωγή στο ΦΠΑ αναλαμβάνουμε την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων κάθε μήνα.

Προσωπικό – μισθοδοσία –ασφάλιση – επιλογή προσωπικού, δηλώσεις πρόσληψης, οργάνωση μισθοδοσίας, κρατήσεων, ασφάλιση προσωπικού, καθορισμός αρμοδιοτήτων, αδειών, κλπ.

Ασφάλιση – Α1 ή ασφαλιστικές εισφορές –ασφάλιση ή προσκόμιση πιστοποιητικού Α1, έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας υγείας.

Ετήσια φορολογική δήλωση –συμπλήρωση και υποβολή της εταιρικής φορολογικής δήλωσης

Δημοσίευση ισολογισμού –κατάρτιση και δημοσίευση του ετήσιου ισολογισμού της εταιρείας.

Τελωνείο – έκδοση EORI